Spellen maken
Gebruikersnaam:
Wachtwoord:
Home Info Forums Help
GameMaker in het onderwijs
GameMaker is een goede tool om leerlingen op speelse wijze kennis te laten maken met het programmeren, zowel binnen het primaire als voortgezet onderwijs.

In het onderwijs wordt GameMaker vooral gebruikt als opstapje naar het programmeren en ontwerpen van software. In deze context komt GameMaker meestal in het vak Informatica of ICT aan de orde. In eerste instantie kunnen de leerlingen leren werken met het drag&drop systeem en enkele simpele stukjes GameMaker Language. Zodra de leerlingen deze eenvoudige programmeertaal voldoende begrijpen kunnen zij gemakkelijker beginnen met programmeertalen als C(++), Java en Delphi.

Uiteraard zijn er ook leraren die GameMaker alleen gebruiken voor de algemene ontwikkeling van hun leerlingen. In dat geval kunnen leerlingen altijd zelf nog de keuze maken om zelf meer te leren van GameMaker.

Boeken en lesmateriaal
Op de boekenpagina zijn Nederlandse boeken en lesmaterialen te vinden die bruikbaar zijn binnen de klaslokalen van zowel het primaire als voortgezet onderwijs.

GameMaker cursus voor kinderen
Voor het basisonderwijs heeft Ben Buitenhuis een document gemaakt, waarin kinderen de basisbeginselen van GameMaker krijgen aangeleerd.

Download GameMaker cursus voor kinderen
Dit document is overgenomen met toestemming van Ben Buitenhuis.

GameMaker Kids logoLespakket GameMaker Kids
GameMaker Kids is ontwikkeld door Technika10 en is uitermate geschikt voor de bovenbouw van het basisonderwijs en de eerste twee klassen van het voortgezet onderwijs.

Download GameMaker Kids met hulpbestanden
Dit lespakket is vrij beschikbaar onder een Creative Commons licentie.

GameMaker lespakket
Nienke Lurvink, lerares in het Av-onderwijs, heeft enkele documenten gemaakt die leerlingen aan de hand van opdrachten en uitleg leren omgaan met GameMaker.

Download GameMaker lespakket
Deze documenten zijn overgenomen met toestemming van Nienke Lurvink.

Game Maker Online
Michel Fiege heeft online lesmateriaal geschreven voor leerlingen uit de onderbouw van het voortgezet onderwijs, waarin de leerlingen zes klassieke games (onder ander Mario, Pacman en Snake) leren maken met Game Maker 8 aan de hand van opdrachten.

Lesmateriaal Game Maker Online
Dit GameMaker lesmateriaal mag gratis gebruikt worden.
www.game-maker.nl © 2003-2023, Nederlandse Game Maker Community